Lietu sadales kārtība

Drukas versija
 

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 28.1panta pirmo daļu Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir apstiprinājis 2017. gada departamentu lietu sadales plānus.

Katram departamentam ir izstrādāta sava lietu sadales, tiesas sastāva veidošanas, tiesnešu specializācijas un tiesas sēžu priekšsēdētāju (tiesnešu-referentu) norīkošanas kārtība.