Lietu sadales kārtība

Drukas versija

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 28.1panta pirmo daļu Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir apstiprinājis departamentu 2019. gada lietu sadales plānus.

Katram departamentam ir izstrādāta sava lietu sadales, tiesas sastāva veidošanas, tiesnešu specializācijas un tiesas sēžu priekšsēdētāju (tiesnešu-referentu) norīkošanas kārtība.