Drukas versija

Tiesvedība

Decembris 2019
Tiesas sēžu kalendārs
PR OT TR CE PK SE SV
 
1
 
2 3 4 5 6 7 8
 
9 10 11 12 13 14 15
 
16 17 18 19 20 21 22
 
23 24 25 26 27 28 29
 
30 31
 
Iepriekšejā instance Tiesas sēdes datums no līdz
Lietas Nr.

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments


Apsūdzētais (Dalībnieki)
atlasīt vai Noņemt Filtru

Administratīvo lietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020339
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKA-408/2019 12.12.2019 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: "Medelens" SIA Atbildētājs: Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra Būtība: Sūdzība par Zāļu valsts aģentūras 23.12.2014.lēmumu Nr.13-7/103 un 14.01.2015.lēmumu Nr.13-8/18 Kasācijas kārtībā
SKA-335/2019 12.12.2019 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: "Dzīvnieku pansija Ulubele" biedrība Atbildētājs: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Būtība: Sūdzība par 19.12.2013.Vispārīgās vienošanās Nr.DMV-13-413-lī, 19.12.2013.publiskā pakalpojuma līguma Nr.DMV-13-414-lī, 08.11.2013.publiskā pakalpojuma līguma Nr.DMV-13-367-lī izpildes pareizību un mantisko zaudējumu atlīdzinājumu Kasācijas kārtībā
SKA-249/2019 12.12.2019 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Pēteris Alberts Atbildētājs: Rīgas domes pilsētas būvvalde, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Būtība: Sūdzība par labvēlīga administratīvā akta izdošanu. Kasācijas kārtībā

Civillietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020364
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKC-109/2019 12.12.2019 Rakstveida process Zemgales apgabaltiesa Prasītājs: Rīgas namu pārvaldnieks, SIA Atbildētājs: Teiksma Kalniņa Būtība: parāda un nokavējuma procentu piedziņa Kasācijas lieta
SKC-189/2019 12.12.2019 Rakstveida process Kurzemes apgabaltiesa Prasītājs: KVELDES 1, SIA Atbildētājs: Zane Rieksta Būtība: par zemes nomas tiesisko attiecību nodibināšanu, nomas maksas apmēra noteikšanu un pienākuma uzlikšanu noslēgt zemes nomas līgumu Kasācijas lieta

Krimināllietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020361
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Apsūdzētais Panti Rezultāts
SKK-810/2019 12.12.2019 Rakstveida process Latgales apgabaltiesa
Jānis Kovaļevskis KL 180.p.1.d., KL 180.p.1.d., KL 175.p.3.d.
SKK-850/2019 12.12.2019 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa
Dmitry Dorokhin KL 253.p.1.d.
SKK-635/2019 12.12.2019 Rakstveida process Zemgales apgabaltiesa
Raimonds Nordens KL 175.p.3.d., KL 175.p.3.d., KL 175.p.3.d., KL 185.p.1.d., KL 185.p.1.d., KL 185.p.1.d.