Trīspadsmitā nodaļa. Apsūdzētā saukšana pie kriminālatbildības un nopratināšana

Drukas versija

1996. gads

J 28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-115/1996
Par apsūdzības raksta aprakstošās daļas tiešu atbilstību un saskaņu ar apsūdzētajam uzrādīto apsūdzību