Trīsdesmit ceturtā nodaļa. Saīsinātais process

Drukas versija

2004. gads

J 06.01.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2004
Spriedums atcelts, jo nav ievērotas cietušā procesuālās tiesības saīsinātā procesā