Sestā nodaļa. Drošības līdzekļi

Drukas versija

2005. gads

J 16.11.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-501/2005
Ja drošības naudu iemaksā nevis persona, kurai šis drošības līdzeklis piemērots, bet cita persona, tad šī persona nav tiesīga pārsūdzēt tiesas nolēmumu daļā par drošības naudas ieskaitīšanu valsts budžetā