Divpadsmitā nodaļa. Pirmstiesas izmeklēšanas vispārīgie noteikumi

Drukas versija

1996. gads

J 23.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-176/1996
Par kriminālprocesa likumā paredzēto cietušā tiesību aizskārumu