Divdesmit trešā nodaļa. Iztiesāšanas vispārīgie noteikumi

Drukas versija

1996. gads

J 15.08.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-213/1996
Par prokurora kasācijas protesta noraidīšanu bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē

J 18.06.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-119/1996
Par divu vai vairāku krimināllietu apvienošanu vienā lietvedībā

J 18.03.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-50/1996
Par tiesājamā tiesību uz aizstāvību pārkāpšanu

J 27.03.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-37/1996
Par tiesājamā izraidīšanu no tiesas sēdes