Divdesmit septītā nodaļa. Sprieduma taisīšana

Drukas versija

2005. gads

J 10.05.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-260/2005
Zaudējumi no tiesājamā piedzenami tikai par tādām prettiesiskām darbībām par kurām celta apsūdzība un kuru izdarīšanā tiesājamā vaina ir pierādīta

J 02.03.2005. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-123/2005
Nolēmuma pieņemšana par noziedzīga nodarījuma sastāvu personas rīcībā

2004. gads

J 27.12.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-692/2004
Tiesas spriedumam jābūt pamatotam tikai uz tiesas sēdē izskatītiem pierādījumiem

J 30.09.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-J-534/2004
Pēc protesta, kas iesniegts Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 32.A nodaļas kārtībā, atcelts pirmās instances tiesas spriedums, jo tajā nav pierādījumu analīzes (Latvijas KPK 313. panta pārkāpums)

J 07.09.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-482/2004
Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts, jo tajā trūkst nepieciešamās pierādījumu analīzes

2003. gads

J 23.05.2003. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-328/2003
Civilprasība jāizlemj atbilstoši KPK 307. panta nosacījumiem

1996. gads

1995. gads

J 06.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. KSU-2k-30/1995
Par daļu atbildības principa piemērošanu, izskatot civilprasību krimināllietās