Divdesmit otrā nodaļa. Apsūdzētā nodošana tiesai un tiesas sēdi sagatavotājas darbības

Drukas versija

2005. gads

1996. gads

J 25.07.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-194/1996
Par prokurora blakusprotesta apmierināšanu sakarā ar nepamatotu lietas nosūtīšanu papildizmeklēšanai