Latvijas Kriminālkodekss

Drukas versija

2006. gads

J 03.04.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-187/2006
Tieslietu ministrijas Tiesu izpildītāju departamenta direktora vietnieks ir amatpersona Latvijas Kriminālkodeksa 162.panta izpratnē

2005. gads

J 05.04.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-187/2005
Nepamatota attaisnošana pēc Latvijas Kriminālkodeksa 73. panta

Apelācijas instances tiesas lēmums atcelts, jo nepareizi tulkots kontrabandas jēdziens.

1997. gads

J 20.08.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-239/1997
Izciestajā sodā ieskaitāms iepriekšējā apcietinājumā pavadītais laiks izskatāmajā lietā

J 20.08.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/1997
Būtiski samazinot apsūdzības apjomu, tiesājamajiem noteiktais sods mīkstināms

J 21.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/1997
Latvijas kriminālkodeksa 41.panta nosacījumi attiecas uz sodu un soda veidu, nevis soda izciešanas režīmu

1996. gads

J 09.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-316/1996
Par notiesātā labā iesniegtas kasācijas sūdzības apmierināšanu tiesas sēdē

J 03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-299/1996
Par tīšas slepkavības ar sevišķu cietsirdību kvalifikāciju

J 03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-290/1996
Par mīkstāka soda noteikšanu sakarā ar kvalifikācijas maiņu

J 26.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-284/1996
Par galīgā soda nenoteikšanu pēc spriedumu kopības

J 15.11.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-283/1996
Par kriminālatbildību sakarā ar transporta līdzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī

J 19.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-277/1996
Par krimināllietas nepamatotu nosūtīšanu papildizmeklēšanai

J 08.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-244/1996
Par krimināllikuma un kriminālprocesa likuma pārkāpumu

J 27.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-207/1996
Par pabeigtu zādzību un zādzības mēģinājumu ar iekļūšanu telpā vai citā glabātavā

J 20.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-205/1996
Par terminu „telpa” un „cita glabātava” saturu Latvijas Kriminālkodeksa 139.panta izpratnē

J 20.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-174/1996
Par Latvijas Kriminālkodeksa 181.3 panta otrajā daļā paredzētā nozieguma kvalifikāciju

J 09.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-164/1996
Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

J 28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-128/1996
Par nozieguma sastāva – viltotas naudas izplatīšanas un krāpšanas – atšķirībām

J 28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/1996
Par tiesvedības izbeigšanas nepieļaujamību krimināllietās par genocīdu

J 21.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-117/1996
Par soda mīkstināšanu, piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 43.1 panta nosacījumus

J 14.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-116/1996
Par Latvijas Kriminālkodeksa 42.panta piemērošanu

J 07.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-107/1996
Par soda noteikšanu apelācijas instances tiesā, ja lietu izskata sakarā ar tiesājamā apelācijas sūdzību

J 30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-106/1996
Par Latvijas Kriminālkodeksa 39.panta piemērošanu

J 14.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-104/1996
Par laupīšanas kvalifikāciju, ja vainīgā darbības neuzmanības dēļ bijušas par iemeslu cietušā nāvei

J 30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-91/1996
Par Latvijas Kriminālkodeksa 47.panta piemērošanu kasācijas instances tiesā

J 15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-87/1996
Par pirmstermiņa atbrīvošanu no papildsoda

J 15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-82/1996
Par galīgā soda noteikšanu pēc spriedumu kopības

J 02.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-79/1996
Par galīgā soda noteikšanu pēc spriedumu kopības

J 04.06.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-75/1996
Par nozieguma pārkvalificēšanu kasācijas tiesas sēdē

J 15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-74/1996
Par Latvijas Kriminālkodeksa 24.2 panta izslēgšanu no apelācijas instances tiesas sprieduma

J 23.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-61/1996
Par galīgā soda noteikšanu pēc sprieduma kopības

J 14.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/1996
Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

J 15.03.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-42/1996
Par lietas nosūtīšanu papildizmeklēšanai sakarā ar nozieguma nepareizu kvalifikāciju

J 06.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2k-40/1996
Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

J 15.01.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-3/1996
Par noziegumu kvalifikāciju, ja ļaunprātīgu huligānisku darbību rezultātā cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi

1995. gads

J 11.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-45/1995
Par nozieguma kvalificējošās pazīmes izslēgšanu un soda samazināšanu

J 11.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-42/1995
Par soda samazināšanu pēc spriedumu kopības

J 11.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-41/1995
Par izdarītās zādzības nepareizu kvalifikāciju

J 06.11.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-37/1995
Noteiktais sods neatbilst izdarītā nozieguma smagumam un vainas pakāpei