8.nodaļa. Kriminālprocesuālā imunitāte

Drukas versija

2020. gads

J 29.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2020
Advokāta, kurš sniedzis juridisko palīdzību cietušajam, liecību pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā