6.nodaļa. Cietušais un viņa pārstāvība (95.-108.pants)

Drukas versija

2020. gads

23.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-88/2020
Cietušā pārstāvja tiesības pēc pārstāvamā nāves pārsūdzēt kriminālprocesu veicošās amatpersonas lēmumu, ar kuru tiek aizskartas cietušā likumīgās intereses

J 2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[M]/2020
Īpaši aizsargājama cietušā nopratināšanas iespējamība tiesas sēdē

2019. gads

J 18.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2019
Cietušā rakstveida (pašrocīgi rakstīto) liecību iesniegšana apelācijas instances tiesā

2018. gads

27.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-536/2018
Cietušā uzaicinātā juridiskās palīdzības sniedzēja iesniegts kaitējuma kompensācijas pieteikums

J 2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2018
Obligātā juridiskā palīdzība nepilngadīgajam cietušajam

2017. gads

J 07.03.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2017
Cietušā informēšana par viņa pamattiesībām kriminālprocesā

2016. gads

J 28.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-480/2016
Ierobežojums cietušā uzaicinātajam juridiskās palīdzības sniedzējam iesniegt kasācijas sūdzību

2015. gads

J 12.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-18/2015
Personas, kuras var tikt atzītas par cietušo Kriminālprocesa likuma 95.panta trešās daļas izpratnē

2013. gads

J 18.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-514/2013
Par cietušajiem Kriminālprocesa likuma 95.panta trešās daļas izpratnē var atzīt vairākas personas

J 20.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-31/2013
Personas, kurai nodarīts kaitējums, tiesības tikt atzītai par cietušo

2012. gads

J 07.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-628/2012
Personu loks, kuras saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 95.panta trešo daļu var tikt atzītas par cietušo kriminālprocesā, ja persona ir mirusi

2011. gads

J 08.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-392/2011
Cietušā tiesības piedalīties apelācijas instances tiesas sēdē

2010. gads

J 04.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/2010
Kompensācijas noteikšana par cietušajam radīto kaitējumu

2007. gads

J 18.01.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-35/2007
Cietušā pārstāvja pilnvarojums kriminālprocesā