61.nodaļa. Spriedumu un lēmumu izpildes laikā radušos jautājumu izskatīšana(640.-654.pants)

Drukas versija

2016. gads

J 21.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-713/2016
Kaitējuma kompensācijas noteikšana noziedzīgā nodarījumā, ko izdarījušas dažādos kriminālprocesos notiesātas personas

2014. gads

J 05.06.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-399/2014
Tiesa, kas var atzīt, ka persona ļaunprātīgi izvairās no tiesas spriedumā noteiktā soda – piespiedu darbs – izciešanas

2005. gads

J 29.11.2005. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-670/2005
Tiesas lēmuma tiesiskuma pārbaudes atteikums kasācijas kārtībā