5.nodaļa. Personas, kuras īsteno aizstāvību (59.-94.1 pants)

Drukas versija

2020. gads

J 10.11.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/2020
Atteikšanās no aizstāvja, ja pirms tam persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, izteikusi lūgumu par aizstāvja piedalīšanos

25.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2020
Tiesības sevi neapsūdzēt un paraugu salīdzinošajai izpētei, kuru izveide nav atkarīga no personas gribas, iegūšana; Procesuālā statusa – persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess – iegūšana

2019. gads

J 30.09.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-600/2019
Tiesību uz aizstāvību nodrošināšanas izvērtējums

J 31.01.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-28/2019
Aizstāvja iebildumi pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā apelācijas instances tiesā

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[J]/2019
Tiesību uzaicināt paša izvēlētu aizstāvi ierobežošana

2018. gads

J 29.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-625/2018
Tiesas pienākums noskaidrot iemeslu, kādēļ apsūdzētais atsakās no aizstāvja

J 25.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-333/2018
Ziņu, kuras apsūdzētais sniedzis liecinieka statusā citā kriminālprocesā, pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

2017. gads

J 30.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-60/2017
Liecinieka un apsūdzētā tiesību neliecināt nošķiršana

2016. gads

J 07.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-65/2016
Tiesības uz atbrīvošanu no samaksas par aizstāvja palīdzību, ja persona kriminālprocesā, kurā aizstāvja piedalīšanās ir obligāta, to nav vēlējusies

2015. gads

J 06.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-659/2015
Obligāta aizstāvja klātbūtne ir pirmstiesas kriminālprocesā pārrunu par vienošanās noslēgšanu uzsākšanas brīdī, vēlāk ir iespējama apsūdzētā atteikšanās no aizstāvja

J 15.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-572/2015
Tiesības uz taisnīgu tiesu un apsūdzētā atteikšanās no aizstāvja iemeslu noskaidrošana

2014. gads

J 05.06.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-303/2014
Personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, atteikšanās no aizstāvja pirmās instances tiesā

J 09.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-271/2014
Apsūdzētā tiesību uz aizstāvību pārkāpums

J 20.03.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-110/2014
Tiesības uz aizstāvību un atteikšanās no aizstāvja

J 03.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/2014
Apelācijas instances tiesas kompetence, izskatot lietu atkārtoti, ja iepriekšējais nolēmums kasācijas instances tiesā daļēji atcelts

2013. gads

J 16.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-758/2013
Apsūdzētā tiesības uz aizstāvību, ja krimināllieta apelācijas instances tiesā tiek skatīta rakstveida procesā

J 16.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-628/2013
Apsūdzētā lūgums nodrošināt aizstāvi apelācijas instances tiesā, ja krimināllieta tiek skatīta rakstveida procesā

J 30.10.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-341/2013
Aizstāvja obligātas piedalīšanās kriminālprocesā priekšnosacījumi

J 05.06.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-298/2013
Aizdomās turētā pienākums paziņot par savu alibi

J 23.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-241/2013
Valsts nodrošinātā aizstāvja piedalīšanās lietā no uzdevuma pieņemšanas brīža līdz kriminālprocesa pabeigšanai

2011. gads

2010. gads

J 15.09.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-448/2010
Kriminālprocesa likuma 83.panta pirmās daļas 1.punkta pārkāpums

J 17.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-87/2010
Apsūdzētā tiesības saņemt informāciju par apelācijas sūdzības vai apelācijas protesta izskatīšanas kārtību

2009. gads

J 09.12.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-679/2009
Nepaziņošana par lietas iztiesāšanas laiku un vietu rakstveida procesā kā apsūdzētā tiesību ierobežojums

2006. gads

J 03.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-546/2006
Apsūdzētā tiesības saņemt apelācijas instances tiesas nolēmuma kopiju