58.nodaļa. Kriminālprocess privātās apsūdzības lietās (621.-625.pants) [izslēgta]

Drukas versija

2008. gads

J 27.11.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-603/2008
Tiesneša tiesības privātās apsūdzības lietās

2007. gads

J 19.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-176/2007
Kriminālprocesa izbeigšana privātās apsūdzības lietā

J 01.02.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-85/2007
Par sūdzības saturu privātās apsūdzības lietā