56. nodaļa. Kriminālprocess lietās par mirušā rehabilitāciju (610.-616. pants)

Drukas versija

2016. gads

J 03.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-427/2016
Procesā par mirušā reabilitāciju izlemjamie jautājumi