50.nodaļa. Tiesvedības īpatnības, slēdzot vienošanos iztiesāšanas procesā (544.-546.pants)

Drukas versija

2011. gads

J 15.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-278/2011
Apsūdzētā viedoklis par nosakāmo sodu, slēdzot vienošanos iztiesāšanas procesā