48.nodaļa. Tiesvedības īpatnības cietušā un apsūdzētā izlīguma gadījumā (536.-538.pants)

Drukas versija

2010. gads

J 23.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-102/2010
Apsūdzētā un cietušā paziņojums par izlīgumu

2007. gads

J 19.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-713/2007
Izlīgums kā kriminālprocesa izbeigšanas priekšnoteikums

2006. gads