44.nodaļa. Tiesas sēdes gaitas fiksēšana (482.-485.pants)

Drukas versija

2019. gads

2014. gads

2013. gads

J 30.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2013
Apsūdzētā, kas atrodas apcietinājumā, piezīmju par tiesas sēdes protokolu iesniegšanas termiņš

2010. gads

J 12.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-504/2010
Tiesas sprieduma neatbilstība tiesas sēdes protokolam