3.nodaļa. Amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu (26.-49.pants)

Drukas versija

2020. gads

2018. gads

J 11.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-149/2018
Vainas formas konstatēšana ir tiesas, nevis eksperta kompetence

J 21.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-23/2018
Lietas izskatīšanas robežas kasācijas instances tiesā, ja ir iesniegta cietušā kasācijas sūdzība, bet nav iesniegts kasācijas protests

2012. gads

2007. gads

J 28.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-385/2007
Prokurora pienākums pieteikt noraidījumu tiesnesim