39.nodaļa. Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības, piemērojot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus juridiskajai personai

Drukas versija

2016. gads

J 14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2016
Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas juridiskajai personai nosacījumi