18.nodaļa. Procesuālie termiņi (312.-317.pants)

Drukas versija

2016. gads

J 08.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-509/2016
Kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņa aprēķināšana, ja tiesas nolēmuma noraksts procesā iesaistītajai personai nosūtīts elektroniski

2013. gads

J 21.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-344/2013
Nokavētā procesuālā termiņa atjaunošana kā izņēmuma gadījums

J 04.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-176/2013
Tiesas pieņemtā nolēmuma pārsūdzēšana ir apsūdzētā tiesības