14.nodaļa. Ar brīvības atņemšanu nesaistītie piespiedu līdzekļi (250.-262.pants)

Drukas versija

2015. gads

J 15.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-358/2015
Drošības naudas zaudēšanas nosacījums – personas izdarīts jauns tīšs noziedzīgs nodarījums