13.nodaļa. Piespiedu līdzekļu piemērošanas vispārīgie noteikumi (241.-249.pants)

Drukas versija

2020. gads

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2020
Izvairīšanās pildīt procesuālos pienākumus konstatēšana un drošības līdzekļa grozīšanas izvērtējums

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[K]/2020
Drošības līdzekļa – apcietinājuma – piemērošana

2018. gads

2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2018
Drošības līdzekļa – apcietinājuma – piemērošana apelācijas instances tiesā apsūdzētajam, kurš ar pirmās instances tiesas spriedumu attaisnots, lai nodrošinātu apsūdzētā piedalīšanos apelācijas instances tiesā un nepieļautu neattaisnotu kriminālprocesa novilcināšanu

2006. gads