10.nodaļa. Izmeklēšanas darbības (138.-209.pants)

Drukas versija

2019. gads

J 07.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-325/2019
Uzrādīšanā atpazīšanai pēc fotogrāfijām iegūto ziņu pieļaujamības pierādīšanā izvērtēšana

J 19.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-212/2019
Ekspertīzes noteikšana lietas iztiesāšanas laikā pēc kriminālprocesā iesaistītās personas lūguma

J 29.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-10/2019
Izmeklēšanas darbību rezultātā iegūto ziņu fiksēšana un to ticamības pārbaude

2017. gads

J 03.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-211/2017
Pamats tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšanai

J 2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2017
Psihologa loma nepilngadīgā nopratināšanā

2016. gads

2015. gads

J 23.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-297/2015
Izņemtā tālrunī uzglabātās informācijas vizuālā apskate

J 20.08.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-279/2015
Neiespējamība noteikt ekspertīzi personas nāves cēloņa noteikšanai un kriminālprocesā iegūto pierādījumu pārbaude un izvērtēšana

2012. gads

J 16.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-323/2012
Kārtība, kādā notiek uzrādīšana atpazīšanai