VIII[2] nodaļa. Mantas īpašā konfiskācija

Drukas versija

2019. gads

J 19.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/2019
Prokurora un apsūdzētā noslēgtās vienošanās par vainas atzīšanu un sodu obligāta sastāvdaļa – vienošanās par apsūdzētajam piederošās mantas īpašo konfiskāciju