VI nodaļa. Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda

Drukas versija

2020. gads

13.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-66/2020
Kriminālatbildības noilguma piemērošana personai, kas izdarījusi slepkavību pastiprinošos apstākļos laikā, kad bija spēkā Latvijas Kriminālkodekss

2017. gads

J 24.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-67/2017
Jauna tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšana sodāmības laikā

2016. gads

J 07.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-213/2016 
Atbrīvošanas no kriminālatbildības vērtēšanas kritēriji

2012. gads

2010. gads

J 14.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-582/2010
Sodāmības dzēšanas termiņa aprēķināšanai piemērojamā tiesību norma

J 19.04.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-175/2010
Galīgā soda noteikšana atbilstoši Krimināllikuma 61. un 51.pantam

2009. gads

J 21.09.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-352/2009
Kriminālprocesa izbeigšana kriminālatbildības noilguma dēļ

J 23.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2009
Kriminālprocesa izbeigšana tiesā sakarā ar kriminālatbildības noilgumu

2008. gads

J 14.10.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-572/2008
Izlīgums krimināllietās ar vairākiem cietušajiem

J 30.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-331/2008
Kriminālatbildības noilguma beigu termiņš privātapsūdzības lietā

2006. gads

J 02.05.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-276/2006
Personas atbrīvošana no soda izciešanas sakarā ar slimību

J 13.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2006
Krimināllikuma 58. panta pirmās daļas piemērošana

J 22.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-67/2006
Tiesas tiesības atbrīvot personu no soda izciešanas

2003. gads

J 05.05.2003. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-288/2003
Par personas atbrīvošanu no soda, ievērojot taisnības un humānisma principus