IV nodaļa. Sods

Drukas versija

2018. gads

2017. gads

12.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-671/2017
Krimināllikuma Sevišķās daļas normas sankcijā neparedzēta papildsoda – tiesību ierobežošana - piemērošana

2016. gads

J 20.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-207/2016
Naudas soda samaksas termiņa atlikšanas vai sadalīšanas nosacījumi

J 19.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-163/2016
Nav konfiscējama nauda minimālās mēneša darba algas apmērā

2015. gads

J 27.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-48/2015
Piespiedu darbs nav piemērojams darbnespējīgām personām

2014. gads

J 14.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2014
Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana

2013. gads

J 23.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/2013
Mantas konfiskācijas kā soda nošķiršana no speciālās konfiskācijas, kas noteikta Kriminālprocesa likumā

2012. gads

J 18.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-314/2012
Apelācijas instances tiesas kompetence naudas soda apmēra noteikšanā

J 19.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/2012
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršana no mantas konfiskācijas kā soda

J 26.01.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-50/2012
Naudas sods nosakāms Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā

2011. gads

J 24.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-111/2011
Krimināllikuma 45.panta – soda noteikšanas vispārīgie principi - ceturtā daļa nav piemērojama, ja izdarīts kriminālpārkāpums

J 28.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2011
Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana kā aizliegums vadīt transportlīdzekli uz tiesas noteikto laiku

2010. gads

J 21.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-597/2010
Papildsoda – tiesību ierobežošanas – izciešanas uzsākšanas brīdis

J 05.11.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-508/2010
Tiesas noteiktā kaitējuma kompensācija nav uzskatāma par sodu Krimināllikuma 35.panta izpratnē vai dubultsodu Kriminālprocesa likuma 25.panta izpratnē

J 05.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-428/2010
Papildsoda – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanas – izciešana, ja persona izdarījusi jaunu noziedzīgu nodarījumu

J 06.07.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-334/2010
Personas atrašanās apcietinājumā un brīvības atņemšanas soda izciešana ir divi atšķirīgi personas tiesiskie stāvokļi

J 27.04.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-214/2010
Papildsoda – policijas kontroles – neizciestās soda daļas pievienošana sodam par jaunu noziedzīgu nodarījumu

J 18.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-45/2010
Papildsoda – policijas kontroles – aizstāšanas nosacījumi

2008. gads

J 27.11.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-637/2008
Var tikt konfiscēta arī tāda manta, kurai reģistrēta komercķīla

2007. gads

J 08.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-571/2007
Darbnespējīga persona Krimināllikuma 40. panta izpratnē

2006. gads

J 27.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-130/2006
Papildsoda izciešana un soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem

2005. gads

J 07.02.2005. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-104/2005
Policijas kontroli kā papildsodu nedrīkst piemērot notiesātajam, kuram brīvības atņemšanas sods noteikts nosacīti

2004. gads

J 17.02.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-73/2004
Spriedums atcelts Krimināllikuma 46. panta 2. daļas un 42. panta 1. daļas nosacījumu neievērošanas dēļ