III nodaļa. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību.

Drukas versija

2019. gads

07.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-105/2019
Nepieciešamā aizstāvēšanās un tās robežu pārkāpšanas izvērtējums

2016. gads

J 30.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-296/2016
Nepieciešamās aizstāvēšanās tiesīguma nosacījumi

2013. gads

J 22.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-528/2013
Slepkavības norobežošana no nepieciešamās aizstāvēšanās un šķietamās aizstāvēšanās

J 22.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-19/2013
Nepieciešamā aizstāvēšanas kā kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis

2010. gads

2009. gads

J 23.09.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-503/2009
Personas atrašanās nepieciešamās aizstāvēšanās stāvoklī

2007. gads

J 14.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-489/2007
Šķietamā aizstāvēšanās tāpat kā nepieciešamā aizstāvēšanās ir iespējama tikai tad, ja pastāv zināmi obligāti nosacījumi. Nepieciešamās aizstāvēšanās gadījumā tāds nosacījums ir reāls apdraudējums, bet šķietamās aizstāvēšanās gadījumā – darbības, kuras uzskata par šādu apdraudējumu. Ja persona bez jebkāda pamata iedomājusies, ka notiek uzbrukums, jo cietušā rīcība un konkrētie notikuma apstākļi nav devuši tam iemesla, tad šī persona par tīši radīto kaitējumu atbild uz vispārējiem pamatiem.