I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

Drukas versija

2020. gads

J 30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020
Labvēlīgāks likums Krimināllikuma 5.panta otrās daļas izpratnē

2018. gads

J 2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2018
Soda noteikšana par noziedzīgiem nodarījumiem, kuru izdarīšanas laiks pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nav noskaidrots

2017. gads

J 14.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-558/2017
Krimināllikumā ietverto jēdzienu – „labprātīgi paziņo” un „aktīvi veicina” tvērums

J 2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2017
Uz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdi Krimināllikuma Sevišķās daļas panta dispozīcijā neparedzētu noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmju iekļaušana noziedzīga nodarījuma aprakstā

2016. gads

J 19.08.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-336/2016
Papildsoda — policijas kontroles — aizstāšanas ar papildsodu — probācijas uzraudzību — spēkā stāšanās; noziedzīgu nodarījumu recidīvs

2014. gads

J 28.01.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-65/2014
Soda noteikšana pēc 2013.gada 1.aprīļa par tādu noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts pirms 2013.gada 1.aprīļa

2006. gads

J 18.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2006
Abu iepriekšējo tiesu instanču nolēmumi atcelti, jo Krimināllikuma 241.panta grozījumi ir vērtējami kā apsūdzētajiem labvēlīgāki, līdz ar to saskaņā ar Krimināllikuma 5.panta 2.daļas nosacījumiem tiem ir atpakaļejošs spēks.

2005. gads

J 05.07.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-363/2005
Abu instanču tiesu nolēmumi atcelti, jo tiesas neievērojušas Krimināllikuma 5.panta 2.daļas nosacījumus par likuma, kurš atzīst nodarījumu par nesodāmu, attiecināšanu uz izdarīto nodarījumu