XXIII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju

Drukas versija

2020. gads

14.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2020
Krimināllikuma 309.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (Nelikumīga vielu un priekšmetu nodošana personām un saņemšana no personām, kuras ievietotas īslaicīgās aizturēšanas un ieslodzījuma vietās) subjektīvā puse – tiešs nodoms

2017. gads

J 30.11.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-320/2017
Krimināllikuma 307.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (nelikumīgas darbības ar krimināllietas materiāliem) priekšmets

2016. gads

J 08.12.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-265/2016
„Krimināllietas materiālu” jēdziens Krimināllikuma 307.panta izpratnē

J 22.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/2016
Krimināllikuma 296.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse un subjekts

2015. gads

J 24.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-389/2015 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Tiesas spriedums un lēmums Krimināllikuma 296.panta izpratnē

2014. gads

2013. gads

J 18.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-407/2013
Krimināllikuma 315.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvā puse

2012. gads

J 17.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-174/2012
Kriminālatbildība par apzināti nepatiesu liecību

2011. gads

J 24.11.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-609/2011
Noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanās un realizēšana

2010. gads

J 25.05.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-259/2010
Krimināllikuma 300.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

2008. gads

J 25.01.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2008
Krimināllikuma 312. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses izpratne

2007. gads

J 04.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-668/2007
Nepamatota noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 296. panta

J 10.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-293/2007
Izvairīšanās no soda izciešanas – apdraudējums jurisdikcijai

J 13.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-121/2007
Krimināllikuma 309.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

2006. gads

2005. gads

J 22.03.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-152/2005
Personu nevar saukt pie kriminālatbildības par neziņošanu par noziedzīgo nodarījumu, par kura izdarīšanu viņa ir turēta aizdomās un apsūdzēta