XXII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldības kārtību

Drukas versija

2019. gads

J 12.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-67/2019
Par pierādītu atzītā noziedzīgā nodarījuma – patvarība – apraksts

2018. gads

J 28.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-49/2018
Dokumenta viltošana, ja tā izdarīta personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās

2017. gads

23.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2017
Nostiprinājuma lūgums atzīstams par dokumentu Krimināllikuma 275.panta izpratnē

2015. gads

J 30.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-653/2015
Personas identitātes slēpšana, uzrādot svešu vadītāja apliecību

J 27.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-488/2015
Dokumenti Krimināllikuma 275.panta izpratnē var būt gan publisko, gan privāto tiesību jomā

J 08.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-351/2015
Uzbrukuma rezultātā varas pārstāvim nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi veido noziedzīgu nodarījumu ideālo kopību

J 07.07.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-322/2015
Patvarība, šā noziedzīgā nodarījuma apraksts

J 12.06.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-215/2015
Dokumenta oriģināla neesamība krimināllietas materiālos

J 29.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-113/2015
Tiesai ir jāizvērtē, vai apsūdzētais operatīvajā eksperimentā iesaistīts likumīgi un vai operatīvā eksperimenta laikā iegūtās ziņas ir izmantojamas viņa vainīguma pierādīšanā

2014. gads

J 02.10.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-460/2014
Ja nodarīts ievērojams mantisks zaudējums, būtiska kaitējuma konstatēšanai nepieciešams konstatēt arī citu ar likumu aizsargātu interešu apdraudējumu

J 19.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-353/2014
Krimināllikuma 279.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

J 16.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-330/2014
Pilnvarojuma līgums kā dokuments ar juridisku nozīmi

2013. gads

J 09.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-165/2013
Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība atzīstama par Krimināllikuma 274.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmetu

J 18.06.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2013
Viltošana Krimināllikuma atsevišķu pantu izpratnē

2011. gads

J 31.08.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-257/2011
Būtisks kaitējums nav Krimināllikuma 279.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma obligāta pazīme

J 01.02.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-61/2011
Krimināllikuma 269.pantā – uzbrukums varas pārstāvim un citai valsts amatpersonai – paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

J 17.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2011
Bankas kases izdevumu orderis un dokumentu viltošana

2008. gads

J 01.09.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-351/2008
Personas tiesību un interešu ievērojams apdraudējums

2007. gads

J 15.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-600/2007
Dokuments kā noziedzīga nodarījuma sastāva priekšmets

2006. gads

J 20.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-620/2006
Mantiska zaudējuma apmēra kā obligātas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes konstatēšana

J 22.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2006
Pase kā noziedzīga nodarījuma sastāva priekšmets