XXI nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību

Drukas versija

2020. gads

14.07.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-359/2020
Narkotisko un psihotropo vielu ietekmes konstatēšana transportlīdzekļa vadītājam, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 262.panta pirmās daļas

18.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2020
Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu

J 21.01.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu (Krimināllikuma 260.pants)

J 2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[N]/2020
Cēloņsakarības konstatēšana, kvalificējot noziedzīgu nodarījumu pēc Krimināllikuma 263.panta

2019. gads

J 29.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-26/2019
Atteikšanās no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes

2016. gads

J 21.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-655/2016
Papildsoda – mantas konfiskācijas – piemērošana par nodarījumu, kas izdarīts laikā, kad šāds papildsods nebija paredzēts

J 14.01.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2016
Transportlīdzekļa vadīšana bez tiesībām

2014. gads

J 14.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2014
Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana

2013. gads

J 25.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-109/2013
Nelabojams sejas izķēmojums un tā konstatēšana

2011. gads

J 28.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-78/2011
Krimināllikuma 262.panta – transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē – pirmajā un otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu nošķiršana

J 28.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2011
Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana kā aizliegums vadīt transportlīdzekli uz tiesas noteikto laiku

2010. gads

J 28.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-616/2010
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 260.panta otrās daļas, ja tas vienlaikus satur arī Krimināllikuma 260.panta pirmajā daļā paredzētās noziedzīgā nodarījuma pazīmes

J 11.11.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-415/2010
Krimināllikuma 260.pantā un 266.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu nošķiršana

J 16.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-80/2010
Krimināllikuma 262.panta noziedzīgā nodarījuma sastāva konstatēšana

2009. gads

J 06.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-601/2009
Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 260.panta

J 12.05.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-161/2009
Izlīguma iespējamība noziedzīgos nodarījumos pret satiksmes drošību

2008. gads

J 29.10.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-586/2008
Kompensācijas par cietušajam radīto kaitējumu ceļu satiksmes negadījuma lietā

J 25.11.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-570/2008
Kompensācijas par cietušajam pēc Krimināllikuma 260.panta radīto kaitējumu apmēra noteikšana

J 21.05.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-304/2008
Soda noteikšana par Krimināllikuma 260.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu

J 16.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-253/2008
Krimināllikuma 260.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma nošķiršana no Krimināllikuma 262.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma

J 28.04.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-181/2008 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU nolēmumā SKK-1/2020)
Cietušās personas tiesības prasīt morālā kaitējuma atlīdzināšanu par Krimināllikuma 260.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu

2007. gads

J 19.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-713/2007
Izlīgums kā kriminālprocesa izbeigšanas priekšnoteikums

J 02.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-401/2007
Kaitējuma kompensācija par nemateriālajiem zaudējumiem personai, kura cietusi ceļu satiksmes negadījumā

2006. gads

J 22.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-193/2006
Nevar izbeigt kriminālprocesu uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 8.punkta pamata, ja krimināllieta pēc Krimināllikuma 260.panta 1.daļas ierosināta bez cietušās personas pieteikuma līdz 2005.gada 1.oktobrim