XX nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību

Drukas versija

2020. gads

06.11.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-410/2020
Krimināllikuma 253.1 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas jautājumi

07.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-80/2020
Ziņu, kuras iegūtas vienas personas operatīvās izstrādes lietas ietvaros, izmantošana citas personas vainīguma pierādīšanā

J 29.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-31/2020
Narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana lielās platībās; Narkotisko vielu realizēšana Krimināllikuma 253.1 panta izpratnē

J 29.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-31/2020
Narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana lielās platībās; Narkotisko vielu realizēšana Krimināllikuma 253.1 panta izpratnē

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[P]/2020
Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija, ja persona personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās neatļauti iegādājusies un glabājusi psihotropo vielu realizācijas nolūkā, kā arī mēģinājusi realizēt psihotropo vielu nepilngadīgai personai

2018. gads

J 26.01.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2018
Ievērojams apdraudējums Latvijas Republikas valsts interesēm kā būtisks kaitējums, kas veido Krimināllikuma 237.1 panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmi

2017. gads

J 07.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2017
Nelikumīgas darbības ar psihotropām vielām organizētā grupā

J 31.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-41/2017
Kriminālatbildība par sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu traucēšanai speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu aprites noteikumu pārkāpšanu

2016. gads

J 07.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-389/2016
Narkotisko vielu apmēra noteikšana, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 253. un 253.1 panta

J 14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-262/2016
Huligānisku darbību, kas saistītas ar vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanu, kvalifikācija

J 20.10.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-223/2016
Krimināllikuma 253.2 panta pirmajā daļā paredzētā brīdinājuma par kriminālatbildību par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un lietošanu spēkā stāšanās

2015. gads

J 10.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-466/2015
Par transportlīdzekļa turētāju nav uzskatāma persona, kas transportlīdzekli lieto uz dienesta vai darba tiesisko attiecību pamata

2014. gads

J 14.03.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-56/2014
Narkotisko vielu realizācijas noziedzīgā nodarījuma sastāva obligāta pazīme nav mantkārība

2013. gads

J 29.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-253/2013
Viena no huligānisma kvalificējošām pazīmēm ir jebkāda miesas bojājuma nodarīšana cietušajai personai

J 19.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-100/2013
Krimināllikuma 236.panta norma ir blanketa tiesību norma

2012. gads

J 08.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-157/2012
Krimināllikuma 230.1panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekts

2011. gads

J 05.12.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-636/2011
Mantkārība kā atbildību pastiprinošs apstāklis Krimināllikuma 2531.pantā – narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un neatļauta realizēšana – paredzētajam noziedzīgajam

J 14.12.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-590/2011
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar Krimināllikuma 253., 253.2 pantu

J 22.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-525/2011
Krimināllikuma 256.pantā – narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana – paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

J 22.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-131/2011
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 253.1 panta – narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un neatļauta realizēšana

2010. gads

J 24.08.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-375/2010
Krimināllikuma 253., 253.1, 253.2 pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu norobežošana

J 17.09.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-350/2010
Braukšanas talons nav atzīstams par dokumentu Krimināllikuma 275.panta izpratnē

2007. gads

2006. gads

2005. gads

2002. gads

J 29.10.2002. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-374/2002
Vardarbība pret policijas darbinieku kvalificējama pēc KL 270. panta 2. daļas, nevis kā huligānisms pēc KL 231. panta otrās daļas