XVII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni un nepilngadīgajiem

Drukas versija

2019. gads

J 2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[H]/2019
Cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo

J 2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[K]/2019
Bērna uzraudzības nenodrošināšana kā vardarbība pret nepilngadīgo Krimināllikuma 174.panta izpratnē

2016. gads

J 23.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-112/2016
Tiesas nolēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību spēkā esamība

2007. gads

J 29.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-634/2007
Krimināllikuma 130. panta un 174. panta piemērošana

2006. gads

J 05.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2006
Nepamatota noziedzīgā nodarījuma papildu kvalifikācija pēc Krimināllikuma 130. panta