XVI nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību

Drukas versija

2020. gads

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2020
Nepilngadīgā, kurš atzīts par cietušo noziedzīgā nodarījumā pret tikumību un dzimumneaizskaramību un kuru apsūdzētajam nav bijis iespējams iztaujāt, liecību izmantošana pierādīšanā

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[I]/2020
Krimināllikuma 160. un 162.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu nošķiršana (likuma redakcijā līdz 2014.gada 14.jūnijam)

J 2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[M]/2020
Īpaši aizsargājama cietušā nopratināšanas iespējamība tiesas sēdē

J 2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[O]/2020
Krimināllikuma 165.panta pirmajā daļā ietvertā norma nav atzīstama par blanketu tiesību normu

2018. gads

J 2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2018
Pornogrāfiska rakstura materiāla, iesaistot vai izmantojot tajā nepilngadīgo, izgatavošanas vieta

2008. gads

J 16.09.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-476/2008
Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 162.panta

2007. gads

J 23.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-153/2007
Izvarošana personu grupā bez iepriekšējas vienošanās

2006. gads

J 31.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-143/2006
Krimināllikuma 163. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekts

2005. gads

J 27.10.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-405/2005
Prostitūcijas jēdziena skaidrojums, piemērojot Krimināllikumu