XV nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un cieņu

Drukas versija

2015. gads

J 10.03.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2015
Krimināllikuma 152.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs ir formāls un tā esamība nav saistāma ar nelikumīgas brīvības atņemšanas ilgumu

2008. gads

J 16.12.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-640/2008
Krimināllikuma 156.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs

2007. gads

J 25.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-270/2007
Krimināllikuma 158. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva subjekts

J 09.02.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2007
Organizēta grupa kā noziedzīga nodarījuma kvalificējošā pazīme

2005. gads

J 16.08.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-445/2005
Pamatota attaisnošana pēc Krimināllikuma 158. panta