XIV nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām

Drukas versija

2019. gads

28.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-232/2019
Krimināllikuma 143.panta pirmajā daļā (Personas mājokļa neaizskaramības pārkāpšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvās puses pazīmes – iekļūšana - saturs

2017. gads

28.09.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-426/2017
Liela apmēra konstatēšana Krimināllikuma 148.panta (Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana) trešajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

15.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2017
Būtisks kaitējums, pārkāpjot autortiesības uz datorprogrammu

2016. gads

J 29.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-190/2016
Būtisks kaitējums, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 145.panta, ja ievērojami apdraudētas citas ar likumu aizsargātās intereses – aizskartas Satversmē garantētās personas tiesības

2014. gads

J 12.03.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-48/2014
Kriminālatbildība par autorības piesavināšanos

2012. gads

2010. gads

J 14.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-265/2010
Krimināllikuma 146.panta dispozīcija ir blanketa norma

2008. gads

J 12.02.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2008
Izmantošana Krimināllikuma 149.panta otrās daļas izpratnē

2006. gads

J 18.04.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-213/2006
Autortiesību likumā noteiktās formas, kādā jāsaņem atļauja autora darbu izmantošanai, neievērošana ne varbūt kā vienīgais kritērijs personas kriminālatbildībai par autortiesību pārkāpumu