XIII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību

Drukas versija

2019. gads

J 11.09.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-642/2019
Vainīgās personas nodoma satura noskaidrošana, nošķirot slepkavības mēģinājumu no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas

07.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-105/2019
Nepieciešamā aizstāvēšanās un tās robežu pārkāpšanas izvērtējums

2018. gads

31.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-399/2018
Slepkavības mēģinājuma norobežošana no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas

2017. gads

J 16.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-520/2017
Ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepienācīga pildīšana

J 06.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2017
Cēloņsakarības konstatēšana starp tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu un cietušā nāvi, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 125.panta trešās daļas

2016. gads

J 30.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-296/2016
Nepieciešamās aizstāvēšanās tiesīguma nosacījumi

J 14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-262/2016
Huligānisku darbību, kas saistītas ar vidēja smaguma miesas bojājumu, kvalifikācija

2013. gads

J 25.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-109/2013
Nelabojams sejas izķēmojums un tā konstatēšana

2009. gads

J 16.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-295/2009
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 125.panta trešās daļas

2007. gads

J 12.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-683/2007
Slepkavības norobežošana no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas, kas vainīgā neuzmanības dēļ ir bijis par iemeslu cietušā nāvei

J 19.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-149/2007
Krimināllikuma 130. panta pirmās daļas piemērošana

2006. gads

J 19.12.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-704/2006
Miesas bojājumu nodarīšana, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas