XII nodaļa. Nonāvēšana

Drukas versija

2020. gads

J 05.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-52/2020
Slepkavība, kas izdarīta mantkārīgā nolūkā

J 05.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-52/2020
Bezpalīdzības stāvoklis Krimināllikuma 117.panta 2.punkta izpratnē

2019. gads

J 11.09.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-642/2019
Vainīgās personas nodoma satura noskaidrošana, nošķirot slepkavības mēģinājumu no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas

2018. gads

31.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-399/2018
Slepkavības mēģinājuma norobežošana no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas; Slepkavības mēģinājums, kas izdarīts sakarā ar to, ka cietušais izpildīja savus dienesta pienākumus

2014. gads

J 28.01.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-65/2014
Soda noteikšana pēc 2013.gada 1.aprīļa par tādu noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts pirms 2013.gada 1.aprīļa

2013. gads

J 22.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-528/2013
Slepkavības norobežošana no nepieciešamās aizstāvēšanās un šķietamās aizstāvēšanās

2012. gads

J 17.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-258/2012
Citas personas tīša prettiesiska nonāvēšana (slepkavība), apzinoties, ka persona ir bezpalīdzības stāvoklī

J 17.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-167/2012
Slepkavība, ko izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi slepkavību