XI nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi

Drukas versija

2019. gads

27.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-433/2019
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanas rezultātā radītā kaitējuma izvērtējums

2018. gads

J 31.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/2018
Mantiska zaudējuma nozīme noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijā

2017. gads

J 07.03.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2017
Krimināllikuma 109.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (patvaļīga koku ciršana un bojāšana) objekts un būtiska kaitējuma noteikšanas kritēriji

2011. gads

J 18.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-180/2011
Būtisks kaitējums Krimināllikuma 109.panta – patvaļīga koku ciršana un bojāšana - izpratnē

2007. gads

J 24.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-503/2007
Sveša meža vai citas svešas zemes platības jēdziens