Pēc pieteicēja

Drukas versija

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

CUŠKO pret Latviju. Nr.32163/09 - Spriedums (kopsavilkums), 07.12.2017.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

A., B., C. pret Latviju. Nr.30808/11 - Spriedums (kopsavilkums), 31.03.2016.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

A.K. pret Latviju. Nr.33011/08 – Spriedums (kopsavilkums), 24.06.2014.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 41.pants – Taisnīga atlīdzība

A.K. pret Latviju. Nr.33011/08 – Spriedums, 24.06.2014.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

ĀBELE pret Latviju. Nr.60429/12 - Spriedums (kopsavilkums), 05.10.2017.

Lejupielādēt

14.pants + 1.protokola 3.pants / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

ĀDAMSONS pret Latviju. Nr.3669/03 – Spriedums, 24.06.2008.

Lejupielādēt

5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

AGAYEV pret Latviju. Nr.4000/02 – Lēmums, 25.09.2003.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

AGROTEHSERVISS pret Ukrainu. Nr.62608/00 – Lēmums, 19.10.2004.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

AGROTEHSERVISS pret Ukrainu. Nr.62608/00 – Spriedums, 05.07.2005.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

AIDINA pret Turciju (Aydin v.Turkey). Nr.23178/94 – Spriedums, 25.09.1997.

Lejupielādēt