Pēc pantiem

Drukas versija
 1. 1.pants - Pienākums ievērot cilvēktiesības
 2. 2.pants - Tiesības uz dzīvību
 3. 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums
 4. 4.pants - Verdzības un piespiedu darba aizliegums
 5. 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību
 6. 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu
 7. 7.pants - Nepieļaujamība sodīt bez tiesas
 8. 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi
 9. 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība
 10. 10.pants - Vārda brīvība
 11. 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība
 12. 12.pants - Tiesības stāties laulībā
 13. 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu
 14. 14.pants - Diskriminācijas aizliegums
 15. 17.pants – Tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums
 16. 18.pants – Tiesību ierobežojumu piemērošanas robežas
 17. 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT
 18. 41.pants – Taisnīga atlīdzība