Pēc pieteicēja

Drukas versija

14.pants + 1.protokola 3.pants / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

ĀDAMSONS pret Latviju. Nr.3669/03 – Spriedums, 24.06.2008.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

AGROTEHSERVISS pret Ukrainu. Nr.62608/00 – Lēmums, 19.10.2004.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

AGROTEHSERVISS pret Ukrainu. Nr.62608/00 – Spriedums, 05.07.2005.

Lejupielādēt

1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

AKA pret Turciju (Aka v.Turkey). Nr.19639/92 – Spriedums, 23.09.1998.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

AKKA/LAA pret Latviju. Nr.562/05 - Spriedums (kopsavilkums), 12.07.2016.

Lejupielādēt

1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

BAKLANOVS pret Krieviju. Nr.68443/01 – Spriedums, 09.06.2005.

Lejupielādēt

1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

DZIRNIS pret Latviju. Nr.25082/05 - Spriedums (kopsavilkums), 26.01.2017.

Lejupielādēt

1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

FINBERGS u.c. pret Latviju. Nr. 43352/02 – Lēmums (kopsavilkums), 03.09.2013

Lejupielādēt

1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

GASUS DOSIER und FORDERTECHNIK GmbH pret Nīderlandi. Nr.15375/89 – Spriedums, 23.02.1995.

Lejupielādēt

13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību

GRIŠANKOVI pret Latviju. Nr.36117/02 – Lēmums, 13.02.2003.

Lejupielādēt