2020. gads

Drukas versija

 

2020.gada 6.oktobris

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

09.09.2020. lēmums Nr.40. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Par konferenci

Jāpārvēl trīs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā atkārtoti pārvēlētas trīs tiesneses

 

2020.gada 8.septembris

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

10.07.2020. lēmums Nr.37. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Par konferenci

Tieslietu padomes locekļus vēlēs neklātienes konferencē

Tieslietu padomē ievēlēts Juris Siliņš, otra locekļa vēlēšanām būs nākamā kārta

Vēlēšanu otrajā kārtā Tieslietu padomē ievēlēta Ilze Celmiņa

Augstākās tiesas priekšsēdētājs vēršas Tiesnešu ētikas komisijā par tiesnešu nepiedalīšanos konferencē

 

2020.gada 26.maijs

 

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

22.04.2020. lēmums Nr.22. Par Tiesnešu konferenci

Tiesnešu ētikas komisijas locekļu vēlēšanu organizēšanas un norises plāns Tiesnešu neklātienes konferencē 2020.gada 26.maijā

Par konferenci

Atceļ Tiesnešu neklātienes konferenci, Tiesnešu ētikas komisiju vēlēs neklātienē

Tiesnešu ētikas komisijā ievēlēti septiņi no astoņiem pārvēlamajiem locekļiem 

Tiesnešu ētikas komisija ievēlēta pilnā sastāvā

 

2020.gada 15.maijs

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

10.02.2020. lēmums Nr.5. Par tiesnešu konferences sasaukšanu

22.04.2020. lēmums Nr.22. Par Tiesnešu konferenci

Par konferenci

Atceļ Tiesnešu neklātienes konferenci, Tiesnešu ētikas komisiju vēlēs neklātienē

 

2020.gada 31.marts

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

06.03.2010. lēmums Nr.12. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāns Tiesnešu neklātienes konferencē 2020.gada 31.martā

30.03.2020. lēmums Nr.19. Par Tiesnešu neklātienes konferenci

Par konferenci

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli vēlēs 31.martā

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanas pārceltas uz 7.aprīli

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēta Inga Zālīte