2019. gads

Drukas versija

2019.gada 5.novembris

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

09.09.2019. lēmums Nr.110. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Par konferenci

Neklātienes konferencē vēlēs tiesnešu pašpārvaldes institūciju locekļus

 

2019.gada 1.novembris

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

28.01.2019. lēmums Nr.2. Par Tiesnešu konferenci

Tiesnešu konferences darba kārtības projekts

30.09.2019. lēmums Nr.112. Par Tiesnešu konferences vadītāju un sekretāru

 

2019.gada 28.februāris

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

28.01.2019. lēmums Nr.3. Par Tiesnešu neklātienes konferenci

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāns

Par konferenci

Nosaka datumus tiesnešu konferencēm

Tiesnešu kvaliifikācijas kolēģijā atkārtoti ievēl senatoru Artūru Freibergu