2019. gads

Drukas versija

2019.gada 1.novembris

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

28.01.2019. lēmums Nr.2. Par Tiesnešu konferenci

 

2019.gada 28.februāris

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

28.01.2019. lēmums Nr.3. Par Tiesnešu neklātienes konferenci

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāns

Par konferenci

Nosaka datumus tiesnešu konferencēm

Tiesnešu kvaliifikācijas kolēģijā atkārtoti ievēl senatoru Artūru Freibergu