2018. gads

Drukas versija

 

2018.gada 29.novembris

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

29.10.2018. lēmums Nr.358. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Tiesnešu ētikas komisijas locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāns

Par konferenci

Tiesneši neklātienes konferencē vēlēs Tiesnešu ētikas komisijas locekli

Tiesnešu ētikas komisijā ievēl tiesnesi Ivetu Andžāni

 

2018.gada 18.septembris

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

13.07.2018. lēmums Nr.336. Par tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

                    Pielikums: Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļu vēlēšanu organizēšanas un norises plāns

Par konferenci

Ievēlēti visi tiesnešu pārstāvji Tieslietu padomē, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā un Tiesnešu disciplinārkolēģijā

Tiesneši vēlas ierobežot tieslietu ministra lomu tiesu priekšsēdētāju iecelšanā

 

2018.gada 11.septembris

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

02.05.2018. lēmums Nr.321. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

                    Pielikums: Tieslietu padomes locekļu un Tiesnešu ētikas komisijas locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāns

11.09.2018. lēmums Nr.345. Par tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Par konferenci

Tieslietu padomē ievēlēti trīs jauni tiesneši, būs vēlēšanu otrā kārta

Tiesnešu ētikas komisijā ievēl tiesnesi Adriju Kasakovsku

 

2018.gada 7.septembris

 

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

Tiesnešu konferences darba kārtības projekts

25.06.2018. lēmums Nr.335. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

02.05.2018. lēmums Nr.320. Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

 

Par konferenci

Latvijas tiesneši gatavojas simtgades konferencei

Konferencē atskatās uz tiesu sistēmas simtgadi un akcentē tiesneša lomu nākotnē

Bičkovičs: varas līdzsvars un profesionālā neatkarība nav tiesnešu savtīga interese, bet tiesību uz taisnīgu tiesu garants

 

Konferences materiāli

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna

Tieslietu padomes priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča uzruna

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles uzruna

Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Gaida Bērziņa uzruna