2017. gads

Drukas versija

2017. gada 10. novembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

10.10.2017. lēmums Nr.57. Par Tiesnešu neklātienes konferenci

Par konferenci

Tieslietu padomes sastāvā ievēl tiesnesi Zigmundu Dunduru 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017. gada 3. novembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

Tiesnešu konferences darba kārtības projekts

16.10.2017. lēmums Nr.65. Par Tiesnešu konferenci

11.09.2017. lēmums Nr.54. Par Tiesnešu konferenci

12.06.2017. lēmums Nr.48. Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

Par konferenci

3.novembra Tiesnešu konferences pamattēma - tiesneša neatkarība

Konferencē akcentē tiesneša neatkarības trīs aspektus: ārējā, sistēmas un tiesneša personības neatkarība

Konferences materiāli

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikums Latvijas tiesnešu konferencei

Prezentācijas:

Irēna Kucina. Tiesu politikas jomā paveiktais un plānotais

Laila Medina. Tiesību nozaru aktualitātes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017. gada 29. septembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

25.08.2017. lēmums Nr.51. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas vēlēšanu organizēšanas un norises plāns

Par konferenci

Tiesneši neklātienes konferencē vēlēs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā pārvēl Māri Vīgantu, Tiesnešu disciplinārkolēģijā ievēl Līviju Slicu