2016. gads

Drukas versija

2016. gada 13. oktobris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

12.09.2016. lēmums Nr.63. Par Tiesnešu neklātienes konferences sasaukšanu

12.09.2016. lēmums Nr.64. Par Tiesnešu neklātienes konferences vadītāja, sekretāra un Balsu skaitīšanas komisijas noteikšanu

12.09.2016. lēmums Nr.65. Par Tiesnešu e-konferences organizēšanas un norises plāna apstiprināšanu

Tiesnešu e-konferences un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas e-vēlēšanu organizēšanas un norises plāns

Par konferenci

Ievēlēti visi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanām būs otrā kārta rajonu (pilsētu) tiesnešu ievēlēšanai

 


2016. gada 20. maijs

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

21.03.2016. Nr.32 „Par Tiesnešu konferences neklātienes daļas sasaukšanu, Tiesnešu ētikas komisijas vēlēšanu organizēšanas un norises plāna apstiprināšanu

21.03.2016. Nr.33. „Par Tiesnešu konferences un elektroniskās tiesnešu konferences vadītāja un sekretāra, Balsu skaitīšanas komisijas noteikšanu

Par konferenci

Ievēlēts Tiesnešu ētikas komisijas jaunais sastāvs

Pirmajā vēlēšanu kārtā ievēlēta daļa no Tiesnešu ētikas komisijas

 


2016. gada 13. maijs

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

15.02.2016. lēmums Nr.23. „Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

21.03.2016. lēmums Nr.33. „Par Tiesnešu konferences un elektroniskās tiesnešu konferences vadītāja un sekretāra, Balsu skaitīšanas komisijas noteikšanu

Darba kārtība

Par konferenci

Tiesnešu konferencē novērtē Ētikas komisijas darba pozitīvo rezultātu

Pētījums: sācies aktīvs tiesnešu profesionālās ētikas veidošanās process

Tiesnešu ētikas komisijas atziņas apkopotas grāmatā